Komanda ir klientas

Mydo komanda

Komandasusidaro susijungus visiems nariams dėl susijusio įmonės darbo.Ji turi abipusės įtakos sąveiką elgesyje, psichologiškai suvokia kitų narių egzistavimą, turi abipusio priklausymo jausmą ir darbo dvasią.Tikslas – siekti bendros įmonės sėkmės.

Vadovaiyra korporatyvinės kultūros skleidėjai, sistemų vykdytojai, komandinių užduočių planuotojai ir sprendimų priėmėjai, komandos pareigų nešėjai, komunikatoriai ir tiltai tarp komandos ir aukščiausios įmonės vadovybės bei komandos sveikatos atmosferos propaguotojai ir koordinatoriai.

Bendravimasgali būti įvairių formų.Vadovai gali laiku pasiekti vidinių institucijų darną per pavienius susitikimus ar individualius mainus.Komunikacija turėtų būti vykdoma ne tik viduje, bet ir horizontaliai bendrauti su išorės tiesiogiai susijusiomis komandomis, kad būtų skatinama darna su išorės institucijomis.Geras bendravimas gali glaudžiau sujungti komandos narius ir yra komandos formavimo harmonijos pagrindas.

Komandayra kaip žvejybos tinklas.Kiekvienas tinklelis atlieka skirtingą vaidmenį savo padėtyje.Negalima ignoruoti daugiau akių, nes vienu tinkleliu galima žvejoti.Komandos nariai yra tinkleliai po vieną, o kiekvienas narys turi savo poziciją. Komandos nariai yra tinkleliai po vieną, o kiekvienas narys turi savo poziciją.Didelio našumo komanda turėtų būti visuma, turinti visišką sanglaudą, abipusį pasitikėjimą ir narių bendradarbiavimą.Siekiant suteikti geresnį žaidimą komandos sumanumui ir sumanumui bei pasiekti komandos efektyvumą.Kitas sanglaudos pavyzdys – pastebėsite, kad galite lengvai sulaužyti porą lazdelių.Bet sudėjus dešimt porų lazdelių, jų sulaužyti nepavyks.Su tokia sanglauda komanda bus nenugalima komanda, ji gali įveikti bet kokius sunkumus.

Santykiai su klientais

Santykiaitarp klientų ir įmonės yra bendradarbiavimo santykiai, kuriais siekiama abipusės reklamos, abipusės naudos ir abipusiai naudingų rezultatų.Visų pirma, bendradarbiavimas su aukštos kokybės pagrindiniais klientais gali ne tik pagerinti mūsų paslaugų supratimą, pagerinti mūsų valdymo lygį, pagerinti paslaugų sistemą, bet ir atnešti mums daug pelno.

Turėdamas agerokai nutirpęsklientų skaičius yra įmonių išlikimo ir plėtros pagrindas.Todėl būtina nuolat liesti potencialius klientus ir laimėti naujų klientų, kad klientų praradimas būtų kuo mažesnis.Be to, reikėtų stengtis išlaikyti senus klientus.Kadangi naujo kliento sukūrimo kaina yra penkis kartus didesnė nei seno kliento išlaikymo kaina, išlaikant senus klientus galima sutaupyti naujų klientų pritraukimo išlaidų.Be to, seni klientai mažiau jautriai reaguoja į pagrindinius pasitenkinimą darančius veiksnius, tokius kaip kaina, yra tolerantiškesni kai kurioms įmonių ir jų gaminių klaidoms.Todėl senų klientų išlaikymas įmonėms gali atnešti įvairios naudos.Taigi turėtume siekti prarastų klientų.Viena vertus, sumažinkite klientų praradimą, kita vertus, leiskite prarastiems klientams vėl tapti įmonės klientais.

Norėdami pratęsti santykius su klientais galime pagerinti vidutinę santykių su klientais gyvavimo ciklo trukmę, ugdydami klientų lojalumą, išlaikydami vertingus klientus, sumažindami klientų praradimą ir pašalindami potencialios vertės neturinčius santykius, plėtoti ilgalaikius santykius su klientais ir amžinai išlaikyti senus klientus.

Jei įmonėsnorintys įgyti ilgalaikį konkurencinį pranašumą, turi palaikyti gerus santykius su klientais.Šie nuolatiniai geri santykiai su klientais palaipsniui tapo pagrindiniu įmonių konkurencingumu.Įmonės, stiprindamos santykius su klientais, turėtų atkreipti dėmesį ne tik į esminius santykių veiksnius, bet ir atsižvelgti į kitą santykių ypatybę.Tai yra klientų jausmai ir kiti nematerialūs emociniai veiksniai.Kurti naujus klientus, išlaikyti senus klientus, gerinti klientų pasitenkinimą ir lojalumą, siekiant padidinti klientų vertę ir pelną.